Jihočeský kraj

Kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou krásou překvapí každého návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak vynikající umělci a řemeslníci zde žili. 

Kontakt

South Bohemia Convention Bureau
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Czech Republic
Tel.: +420 387 201 283
Email: info@jccr_cz

Webové stránky
www.southbohemiaconvention.com

budejovicky_budvar_hostinsky_048l1227.jpg ceske-budejovice_010.jpg cesky-krumlov_-_03_zamek_a_kostel_sv._josta.jpg holasovice_dsc_4969.jpg lipensko_snimek_014_autor_daniel_selucky.jpg cesky-krumlov_-_zamek_a_slavnost.jpg cykloturistika_na_hluboke_autor_vladimir_kunc.jpg golf_lipno_golf_001.jpg lazenstvi_trebon_21_archiv_lazne-aurora.jpg voda_voroplavba_01334200.jpg 35_mice_Český_Krumlov_-_Jezuitský_sál_-_Hotel_Růže[1].jpg Benada restaurant_01.jpg

Zanechali zde totiž budoucím generacím nespočet kulturně historických památek jako doklad bohaté a mnohotvárné historie - starobylá města, plná života a kultury, majestátné gotické kostely, zasněné renesanční zámky, kláštery, památky lidového stavitelství, zajímavé technické stavby včetně důmyslných rybničních systémů.

Jižní Čechy mají však díky absenci velkých průmyslových podniků i vysokou krajinnou hodnotu. Jejím důkazem je množství vyhlášených chráněných území. Jižní Čechy jsou krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, oživeným siluetami měst i venkovských kostelů, které skvěle harmonují s bělostnými blatskými statky. To je obraz typické jihočeské krajiny v okolí Českých Budějovic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní Čechy jsou však i drsná horská krajina majestátné Šumavy, Novohradských hor a Blanského lesa. Bezpočet krás skrývá však i kraj jihovýchodně od Jindřichova Hradce – díky málo narušené přírodě, hojným volně roztroušeným žulovým blokům, vysokým vrchům i velkým rybníkům bývá právem nazýván Českou Kanadou.

Na severu je region ohraničen malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy a Táborskem, které je známé zejména díky svému husitskému období. Současné hranice mezi jižními Čechami, Rakouskem a Německem rozdělují krajinu, jejíž historie byla mnohdy svázána s jedním šlechtickým rodem a se stejnými mocenskými zájmy. Poloha kraje předurčuje i jeho kulturní bohatství – kulturní vlivy drsného germánského a anglosaského severu se zde střetávaly s vytříbeným uměním italských renesančních mistrů. Města však nejsou jakýmisi historickými skanzeny, ale naopak – tepe v nich každodenní život v neopakovatelné atmosféře. Zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte opět...

Historie

Poloha jižních Čech, které dnes tvoří hranici s Německem a Rakouskem, ovlivňovala historii regionu od samého počátku.

Nejstarší doklady o přítomnosti člověka na tomto území jsou z doby 250 000 let před naším letopočtem; souvisle byl kraj osídlen asi před 4 tisíci lety. Do regionu přišli nejprve Keltové, poté Germáni, v 6. století našeho letopočtu Slované. Ti se zde usídlili natrvalo. V této době vznikla na jihu Čech síť opevněných hradišť. Díky výhodné poloze území protínaly oblast četné obchodní cesty, po nichž se ze severu na jih vozilo vzácné zboží – výrobky z bronzu, drahé látky, masti, koření, sůl. Mezi nejznámější patří Zlatá stezka, která vedla z bavorského Pasova.

Relativně poklidná a romanticky vyhlížející krajina s unikátním množstvím historických památek navozuje dojem klidného vývoje území. Opak je však pravdou - jižní Čechy mnohokráte sehrály rozhodující úlohu ve vývoji českého státu a místní dění mělo často vliv i na dějiny střední Evropy.

Poprvé se tak stalo ve 12. století, kdy území jižních Čech ovládli Vítkovci. Tento rod se stal soupeřem přemyslovských panovníků. Spory o upevňování královské moci se projevily založením řady jihočeských měst (královská města Písek, České Budějovice či poddanská Český Krumlov, Třeboň) a vznikem celé sítě středověkých hradů, menších měst i vesnic. Počátky mnoha zdejších sídel tak spadají již do 13. a 14. století. Tehdy narůstal význam panských rodů, například Rožmberků. Jejich rodové državy se nacházely téměř ve všech částech jižních Čech.

V 15. století zasáhlo do života celé střední Evropy husitství. Jeho centrem se staly právě jižní Čechy, respektive město Tábor, které je spojováno se jmény Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova a Petr Chelčický. Středověké boje za reformu katolické církve přinesly na jedné straně narušení hospodářských a sociálních vztahů, ničení klášterů a kulturních statků, ale na straně druhé se staly základem počátku reforem a pozdějšího kulturního rozmachu střední Evropy.

V 16. století došlo v rámci zavádění nových způsobů hospodaření k zásadnímu rozvoji jihočeského pivovarnictví a rybníkářství. Zásluhu na tom měli především páni z Hradce a Rožmberkové, rody s erbem pětilisté růže, která se dodnes dochovala ve znaku řady jihočeských měst i v erbu dnešního Jihočeského kraje. V souvislosti s těmito událostmi, respektive s budováním třeboňské rybniční soustavy, jsou známa jména rožmberských regentů Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan.

Po třicetileté válce byl zdejší kraj postupně spjat s činností šlechtických rodů Buquoyů, Eggenbergů a Schwarzenbergů.

V následujících letech Jihočeši až na ojedinělé výjimky do chodu českých dějin již významněji nezasáhli, přesto jsou s tímto územím spjaty osudy mnohých schopných Čechů i Němců: podnikatel Adalbert Lanna, stavitel Josef Rosenauer, elektrotechnik František Křižík, spisovatel Karel Klostermann, básník Adalbert Stifter a mnozí další.

Odsun Němců a spuštění železné opony po roce 1945 na hranicích s Rakouskem a Německem se stalo velkou překážkou v dalším rozvoji jižních Čech. Nejvíce postižené byly příhraniční a horské části kraje - průmysl zde měl malý podíl na prosperitě, ale jihočeská krajina tak zůstala dodnes jednou z nejzachovalejších, nejčistších a nejkrásnějších oblastí České republiky.

Památky

Dávnou minulost připomínají monumentální stavby románské (klášter v Milevsku) a především gotické (kláštery ve Vyšším Brodě a Zlaté Koruně, řada hradů, tvrzí i městských center). Velkolepé jsou památky z období renesance, doby vlády Rožmberků a pánů z Hradce. Stopy této epochy najdete u jednotlivých sídel i celých městských komplexů - Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Slavonice, Třeboň a další. Typickým prvkem jihočeské lidové architektury je od 18. století tak zvané selské baroko. Nejkrásnější ukázkou je obec Holašovice nedaleko Českých Budějovic. Tento unikát byl roku 1998 zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Za návštěvu stojí ale i vesničky v oblasti Hlubockých a Soběslavských blat.

Incentivní program

Jižní Čechy harmonické - PERLA České Republiky

cykloturistika_na_hluboke_autor_vladimir_kunc.jpg

Český Krumlov (UNESCO)

Navštivte nejromantičtější české město ukryté v šumavském podhůří mezi meandry Vltavy, projděte se v křivolakých uličkách starobylého Českého Krumlova, zapsaného pro své umělecké a urbanistické hodnoty na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Dominantou historického centra je zámecký areál, který se svou rozlohou řadí k nejrozsáhlejším ve střední Evropě www.ckrumlov.cz

 • prohlídka hradu u zámku Český Krumlov

 • prohlídka města s průvodcem

 • středověká hostina

 • sjezd řeky Vltavy na raftu s průvodcem, plavba na vorech

 • Hradní muzeum a zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum, Regionální muzeum, Museum Fotoateliér Seidl

 • návštěva golfového hřiště Golf Club Český Krumlov

Holašovice (UNESCO) a lidová architektura

Perlou mezi perlami je malebná, unikátně zcela zachovalá vesnice Holašovice ve stylu tzv. jihočeského selského baroka s neopakovatelným geniem loci, která byla dokonce zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO www.holasovice.eu

 • prohlídka obce Holašovice

 • ochutnávka místních specialit

České Budějovice

Objevte harmonii historických architektonických památek spolu s pulzující metropolí Jihočeského kraje! Město založené již roku 1265 láká své návštěvníky pozoruhodnými stavbami v historickém jádře www.c-budejovice.cz

 • prohlídka města České Budějovice

 • návštěva věhlasné restaurace Masné krámy se širokou nabídkou regionálních specialit

 • prohlídka světově proslulého pivovaru Budvar, spojená s ochutnávkou piva

Hluboká nad Vltavou

V půvabné zalesněné krajině severně od Českých Budějovic se nad údolím Vltavy vypíná skála s jedním z nejkrásnějších českých zámků. Nynější podobu ve stylu tudorovské gotiky anglického královského zámku ve Windsoru získala Hluboká v polovině 19. století www.hluboka.cz

 • prohlídka zámku Hluboká

 • návštěva Alšovy Jihočeské galerie

 • návštěva Sportovně relaxačního areálu, golfového hřiště

 • návštěva ZOO Ohrada

Písecko

Region je označován jako brána do jižních Čech. Najdete tu starobylá města i typické jihočeské vsi, rovinatou krajinu s rybníky, ale také souvislé pásy lesů a hluboká údolí řek. Na zlatonosné Otavě leží centrum regionu – Písek. Jeho symbolem je nejstarší kamenný most v Čechách, vybudovaný o celých sto let dříve než Karlův most v Praze – vznikl již v polovině 13. Století www.icpisek.cz

 • návštěva Městské galerie Sladovna Písek

 • prohlídka Elektrárny královského města Písku

 • procházka s průvodcem po nejstarším kamenném mostě v Čechách

 • vyjížďka na koních v Zemském hřebčinci Písek

 • prohlídka zámku Orlík a hradu Zvíkov, plavba lodí pro Orlické přehradě

Zažij jižní Čechy

Třeboňsko

Rovinatá krajina rybníků a vodních kanálů protkaná hustou sítí nenáročných cyklotras a naučných stezek je vhodná zejména pro rekreační sportovce a rodiny s dětmi. Vice než sto let se jezdí za slatinnými koupelemi a masážemi do Třeboně www.itrebon.cz

 • cyklovýlet po okolí třeboňských rybníků

 • ochutnávka místních vyhlášených rybích specialit /třeboňský kapr/

 • návštěva slatinných lázní Třeboň

Lipensko

Lipensko je jedním z nejznámějších letovisek střední Evropy, vyhledávaným koutem nabízejícím na jedné straně nespoutané přírodní scenérie Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumavy a komfort vyspělé turistické destinace se širokou nabídkou trávení volného času na obou březích Lipenské nádrže na straně druhé www.lipensko.info

 • Stezka korunami stromů Lipno

 • osvětlená Jezerní cyklo/in-line stezka kolem lipenského jezera (21 km)

 • Active Park a Skiareál Lipno (lanová dráha, lanový park, bikepark, aquaworld, frisbee park, bobová dráha, vodní sporty, sjezdové a běžecké lyžování )

 • bruslení na zamrzlém lipenském jezeře

 • jízda se psím spřežením, výšlap na sněžnicích

 • wellness a relaxace

Táborsko

Táborsko je oblastí velmi bohatou na historické památky. Svědčí o tom stejnojmenné město Tábor, které vybudovali husité v roce 1420 a nazvali ho podle biblické hory www.taborcz.eu

 • prohlídka Husitského muzea Tábor a táborského středověkého podzemí

 • návštěva Housova mlýna – údolí středověku, husitská krčma

 • návštěva Chýnovské jeskyně – nejstarší zpřístupněná jeskyně v České republice

 • lázně a golf Bechyně

South Bohemia Convention Bureau

Jižní Čechy jsou jedním z nejatraktivnějších turistických regionů České republiky. Nacházejí se v jižní části republiky při hranicích s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo. Kraj tak lze navštívit i po cestě z Prahy do Vídně, Lince nebo Pasova. Největší město jižních Čech, České Budějovice, se nalézá přibližně v jejich středu. Najdete zde takové perly jako město Český Krumlov (UNESCO) či Hlubokou nad Vltavou s krásným novogotickým zámkem. Jižní Čechy jsou tradiční turistickou destinací a to jak pro individuální, tak i kongresovou a incentivní turistiku. Moderní infrastruktura citlivě doplňuje bohaté kulturní, přírodní a historické dědictví. Pro návštěvníky je připravena řada moderních kongresových sálů, stejně tak jako exkluzivní historické prostory. Konferenční prostory vybavené nejmodernější technikou, profesionalita a individuální zákaznický servis, který dokáže splnit vaše přání, je zárukou pro hladký průběh konference či incentivní akce. Samozřejmostí je kvalitní zázemí ubytovacích kapacit, doplněné o širokou nabídku místních gastronomických specialit. To vše umocněné atmosférou rozmanitých kulturní, sportovní a společenských akcí.

Jihočeský kraj pro kongresy nabízí jak vhodné kapacity, tak širokou nabídku památek a přírodních zajímavostí pro jejich účastníky. Dle údajů Českého statistického úřadu jižní Čechy hostily v roce 2010 celkem 317 konferencí s více než 32 tisíci účastníky, což je český průměr. Počet konferencí v jihočeském regionu má stoupající charakter, neboť v roce 2009 se tu konalo 197 akcí tohoto charakteru a v roce 2008 jen 132.

South Bohemia Convention Bureau

Je jednou z aktivit Jihočeské centrály cestovního ruchu - příspěvkové organizace Jihočeského kraje, založené na podporu domácího cestovního ruchu v jižních Čechách. South Bohemia Convention Bureau poskytuje organizátorům nezávislou podporu a poradenství při plánování a realizování kongresů, konferencí a incentivních akcí v jižních Čechách.

Naše služby

 • podpora při plánování akcí kongresového typu (MICE - Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) v jižních Čechách

 • kompletní informace o nabídce kongresových a konferenčních prostor v v jižních Čechách

 • poradenství při výběru lokace vhodné pro uspořádání Vaší konference či kongresu

 • poradenství při výběru vhodného doprovodného programu

 • organizace inspekčních cest

Konferenční prostory

Využijte Výstaviště České Budějovice a další konferenční střediska jižních Čech či hotely s prostory pro pořádání školení a seminářů.

Výstaviště České Budějovice: výstavní areál situovaný v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55. Společnost Výstaviště České Budějovice, a. s., patří k největším organizátorům výstav a veletrhů v České republice. V areálu výstaviště se ročně pořádá několik výstavních a jiných akcí. Nově vybudovaný multifunkční pavilon T, otevřený v roce 2011 umožnil společnosti rozšířit nabídku svých služeb o pronájem reprezentativních společensko-kulturních prostor. Pavilon se nachází přímo v srdci českobudějovického výstavního areálu a nabízí možnost parkování v těsné blízkosti.

Ostatní konferenční střediska nabízejí kapacitu od 50 až pro 1400 účastníků.

Ubytovací kapacity:

Jižní Čechy nabízí ubytovací kapacitu pro víc než 50 tisíc osob. Můžete si vybrat ze 2 pětihvězdičkových hotelů, 20 čtyřhvězdičkových hotelů a 14 tříhvězdičkových hotelů.

Nejatraktivnější lokality kraje pro pořádání MICE akcí:

 • Český Krumlov (UNESCO)

 • České Budějovice

 • Hluboká nad Vltavou

 • Třeboň

Dopravní spojení

Jižní Čechy se nacházejí jižní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo. Kraj tak lze navštívit i po cestě z Prahy do Vidně, Lince nebo Pasova. Největší město jižních Čech, České Budějovice, se nalézá přibližně v jejich středu.

Letiště

Nejbližší veřejné mezinárodní civilní letiště je v hornorakouském městě Linec, další letiště mezinárodního významu jsou pak v Praze- Ruzyni a ve Vídni, poněkud vzdálenější je německý Mnichov. Kvalitní navazující spojení jsou zajištěna jak veřejnými dopravními prostředky (autobusy, železnice), tak i při využití osobního automobilu - v takovémto případě doporučujeme pronájem vozidla přímo na některém z letišť.

Další možnost leteckého spojení nabízí také regionální zatím neveřejné mezinárodní Letiště České Budějovice. Letiště České Budějovice má v současné době licenci na provozování neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí a je způsobilé pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne. Bližší informace naleznete na webových stánkách www.airport-cb.cz.

Automobilem

Jižní Čechy jsou ze severních a východních oblastí České republiky a ze sousedního Rakouska dobře dostupné po silnici E 55 (Praha - České Budějovice - Linz), na kterou se napojují místní dopravní uzly.

Přibližné vzdálenosti a doby trvání cesty vozem z vybraných měst do centra jižních Čech (České Budějovice):

Výchozí bod

Přibližná vzdálenost (km)

Přibližná doba trvání cesty

Praha

150 km

2 hod. 30 min.

Vídeň

200 km

3 hod. 45 min.

Linz

95 km

1 hod. 55 min.

Mnichov

330 km

5 hod. 20 min.

Pasov

130 km

2 hod. 55 min.

Autobusové spojení

Autobusové spojení zajišťuje v rámci pravidelné linkové dopravy v regionu několik dopravců. Jízdenky zpravidla není potřeba rezervovat dopředu, jízdné se platí přímo řidiči po nástupu do vozidla. Spojeni z Prahy či dalších vzdálenějších center zajišťují pravidelné dálkové linky. Mezinárodní dopravní linky končí ve větších městech - Praze, Plzni či Českých Budějovicích.

Železniční spojení

Mezinárodní vlaková spojení vedou přes České Budějovice a důležitý železniční uzel ve Veselí nad Lužnicí, v roce 2009 byl uveden do provozu nový železniční koridor spojující České Budějovice s hlavním městem Prahou. Na lince jezdí pravidelně mezinárodní vlaky intercity, zajišťující komfort cestujících, cesta trvá cca 2 hod. 20 min.

Ubytování

Řazení dle hvězdiček od 5* hotelů k economy celkový počet hotelů v dané kategorii Celkový počet pokojů celkový počet lůžek
5* hotel 2 116 243
4* hotel 13 995 2054
3* hotel 3 84 224
Zámecký resort 2 70 164

Venues

Celý název Venues Maximální kapacita Lokace Typ (hotel, kongresové centrum…
Výstaviště České Budějovice pavilon T1 2000 České Budějovice kongresové a výstavní centrum
Výstaviště České Budějovice pavilon Z 950 České Budějovice kongresové a výstavní centrum
Dům kultury METROPOL 800 České Budějovice kongresové centrum
Státní hrad a zámek Český Krumlov 650 Český Krumlov historické prostory
Zámecký resort Bechyně 650 Bechyně historické prostory
Kongresové a kulturní centrum Roháč Třeboň 500 Třeboň kongresové centrum
ArtIGY kulturní a konferenční centrum 460 České Budějovice kongresové centrum
Clarion Congress Hotel České Budějovice**** 420 České Budějovice hotel, kongresové centrum
Wellness & Congress Hotel Dvořák Tábor**** 400 Tábor hotel, kongresové centrum
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec 350 Jindřichův Hradec historické prostory
Parkhotel Hluboká nad Vltavou**** 350 Hluboká nad Vltavou hotel, kongresové centrum