Prague Convention Bureau uspořádalo první vzdělávací akci na téma „Proč a jak získat kongres do Prahy“

Čeští vědci, lékaři a další odborníci se včera sešli na historicky první vzdělávací a networkingové snídani, kterou pro ně zorganizovalo Prague Convention Bureau ve spolupráci s Czech Convention Bureau, pod záštitou radního hl. m. Prahy Ing. Václava Novotného a za podpory Letiště Praha. Setkání významných českých zástupců v mezinárodních asociacích se konalo v prostorách Zoom Kongresového centra Praha a mělo za cíl představit potenciálním kongresovým velvyslancům možnosti spolupráce při získávání a organizaci významných mezinárodních kongresů v Praze a České republice. 

Akce se konala v rámci tzv. „Ambassador Programu“, který zahájilo Prague Convention Bureau již v roce 2010 prvním slavnostním večerem „Ambassador Awards“. Během něj byla z rukou primátora Prahy předána ocenění kongresovým velvyslancům - významným vědcům a špičkovým odborníkům aktivně se podílejícím na rozvoji kongresové turistiky v Praze - za přínos pražské kongresové turistice. Od té doby Prague Convention Bureau společně se svými členy klub kongresových velvyslanců stále rozšiřuje.

Prag_CCB.jpg

„V současné době má klub kongresových velvyslanců 70 členů. Důvodem, proč jsme uspořádali setkání jeho potenciálních členů, je rozšířit povědomí o významu konání mezinárodního kongresu jak pro jejich obor, tak pro destinaci. Zároveň jsme je chtěli seznámit s možnostmi podpory ze strany Prague Convention Bureau a Czech Convention Bureau a motivovat je, aby se zapojili do práce v rámci mezinárodních asociací, a podíleli se tak na získání světových kongresů do Prahy,“ vysvětlila ředitelka Prague Convention Bureau Lenka Žlebková. Prague Convention Bureau nabízí v tomto směru značnou pomoc – od získání podpory veřejných institucí přes sestavení konkurenceschopné nabídky až po organizace inspekční cesty rozhodovacího výboru na náklady PCB.

Na kandidaturách na velké kongresy se podílí také oddělení agentury CzechTourism - Czech Convention Bureau, které nabízí podporu jak v podobě propagačních materiálů, tak i ve formě finančního příspěvku části nákladů vynaložených při kandidatuře.

„Czech Convention Bureau je deštníkem, který zastřešuje regionální convention bureaux. Jako celostátní subjekt propagujeme Českou republiku coby kongresovou destinaci a spolupracujeme s lokálními ambasadory a profesionálními organizátory konferencí při jednotlivých kandidaturách,“ řekl vedoucí Czech Convention Bureau Zdeněk Giormani.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., který byl v letošním roce v rámci „Ambassador Awards“ oceněn za celoživotní přínos kongresové turistice, se s přítomnými podělil o své více než 40leté zkušenosti z oblasti pořádání konferencí a kongresů: „Dnes už nejsme za železnou oponou, ale Praha je stále destinací zajímavou – kulturní, s výbornou polohou v Evropě. Konkurence ale narůstá, a pro získání kongresu je třeba být aktivní v mezinárodní asociaci, dostat se do exekutivních výborů a komisí.“

Význam vědeckých kongresů v Praze demonstrují i čísla - Kongresovým centrem Praha, které hostí nejvíce velkých mezinárodních kongresů v Praze, podle jeho ředitele Michala Kárníka jen v loňském roce prošlo 150 000 delegátů, kteří přinesli městu obrat přes 1 miliardu korun. Praha celkově ročně hostí více než 900 000 účastníků kongresů a konferencí ročně a celkový obrat ve městě tvoří více než 20 miliard korun