Primátor Bohuslav Svoboda ocenil ambasadory za přínos kongresové turistice

Praha, 4. května 2012 – V Rezidence primátora byli včera večer oceněni významní vědci a špičkoví odborníci za snahu o rozvoj kongresové turistiky v Praze. Ocenění předali primátor Bohuslav Svoboda a prezident Prague Convention Bureau (PCB) Sanjiv Suri. Večer vyvrcholil předáním ceny za dlouhodobý přínos kongresové turistice. Oceněn byl prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Profesor Pačes se významně zasloužil o popularizaci genetiky široké veřejnosti.

„Vím, jak je kongresový turismus pro metropoli důležitý a jak významné je pro město hostitelství každého kongresu, protože jako lékař se jich sám aktivně účastním. Kromě toho, že zlepšují celkovou image metropole i její mezinárodní postavení v průmyslu a výzkumu, znamenají také velký ekonomický přínos. Vždyť kongresový účastník utratí v Praze průměrně 6 200 korun denně, což je téměř dvojnásobek oproti běžnému turistovi,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) a dodal, že se každý rok podaří s pomocí Prague Convention Bureau přivést do našeho hlavního města řadu mezinárodních kongresů.

Získat pro Prahu hostitelství takového kongresu představuje často dlouhodobé úsilí i nemalé investice. Kandidatury většinou periodických akcí se rozhodují až několik let před samotným konáním, a stejnou dobu, např. tři roky i déle, trvá i příprava. Cíl města je proto přilákat ročně do metropole víc a víc kongresů, proto loni schválilo přelomový krok v podpoře kandidatur, která je v konkurenčních destinacích běžná, ale Praha v ní zatím pokulhává – MHD zdarma pro kongresy s více než 500 účastníky, kteří stráví v Praze minimálně 2 noci a aspoň 20 procent z nich je ze zahraničí. V letošním roce se také město rozhodlo realizovat dosud největší marketingovou kampaň v nejvýznamnějších zahraničních médiích na podporu tohoto segmentu.

 „Podle mezinárodní asociace ICCA utratí mezinárodní kongresový delegát v místě konání průměrnou částku 560 Eur denně. Celkové roční akumulované příjmy se pak v Praze pohybují kolem 20 miliard Kč ročně. Největší kongres v historii České republiky, ERA-EDTA s téměř 11 000 účastníky, který se loni konal v Praze, například přinesl do rozpočtu města a obce přes 25 milionů Kč“, konstatoval prezident PCB Sanjiv Suri.

Hosty večera ocenění kongresových ambasadorů bylo více než 50 významných vědců a špičkových odborníků v doprovodu členských agentur Prague Convention Bureau,a také Kongresového centra Praha, jejichž zástupci s těmito vědci velmi efektivně spolupracují. Přítomni byli také ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška, ředitel obchodu a produktového managementu Letiště Praha Stanislav Zeman, Aleš Hozdecký z Ministerstva pro místní rozvoj nebo radní hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče a výstavnictví Václav Novotný.

Ceny byly předány vítězům v 5 hlavních kategoriích. Letos podruhé se udělovala cena za nejvýznamnější korporátní akci roku 2011. Tu si odnesla společnost Škoda Auto a. s. za Škoda World Dealer Conference 2011. Ta byla jednou z největších a z logistického hlediska nejnáročnějších akcí, které automobilová branže v posledních letech zažila. Přípravy trvaly zhruba šest měsíců.

Cenu „Kandidatura roku 2011“ obdržel předseda Českého národního komitétu geodetického a geofyzikálního – IUGG RNDr. Vladimír Čermák DrSc. za kandidaturu na 26. valné shromáždění Mezinárodní geodetické a geofyzikální unie IUGG, která se v Praze uskuteční v roce 2015. Konference sdružuje celkem 8 asociací a jedná se o největší akci se zaměřením na geodézii a geofyziku. I proto je celková délka jejího trvání 11 dnů, což je v oblasti kongresové turistiky skutečně ojedinělé. Očekává se účast více než sta národních delegací z celého světa a více než 5000 delegátů.

Cenu „Kongres roku 2011“ si odnesl předseda České nefrologické společnosti prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. za jeden z největších evropských kongresů, 48. kongres Evropské renální asociace – Evropské dialyzační a transplantační asociace ERA – EDTA. Celkový počet jeho účastníků v Praze přesáhl 10 600 osob, čímž se stal historicky největším vědeckým kongresem konaným na území České republiky.

Zvláštní cenu Kongresového centra Praha, kterou spolu s primátorem Bohuslavem Svobodou předal ředitel kongresového centra Michal Kárník, si odnesl Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., který je předsedou České psychiatrické společnosti a regionálním reprezentantem Světové psychiatrické asociace pro Střední a Východní Evropu. Během jeho dlouholetého působení v oboru psychiatrie se díky jeho aktivitě konalo v ČR mnoho mezinárodních kongresů. Z těch nejvýznamnějších jmenujme Kongres evropské psychiatrické asociace z roku 2000, 14. Světový psychiatrický kongres v roce 2008 nebo Kongres světové psychiatrické asociace, který se bude konat v říjnu tohoto roku.

Večer vyvrcholil předání ceny za dlouhodobý přínos kongresové turistice. Oceněn byl prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Profesor Pačes se významně zasloužil o popularizaci genetiky široké veřejnosti. Doma i v zahraničí je tak vnímán jako autorita celospolečenského významu. Jeho osobní reference na poli kongresové turistiky se datují již od roku 1988, kdy byl členem organizačního výboru celosvětového biochemického kongresu IUB v Praze s 6000 účastníky. Od té doby se podílel na kandidaturách a organizaci desítek mezinárodních setkání. 

Ocenění se budou udělovat i v dalších letech. Počet kongresových ambasadorů by se totiž do budoucna měl nadále rozrůstat. Prague Convention Bureau také plánuje vyvíjet více aktivit v rámci Ambassadors Programu, například pravidelná edukační setkání. Cílem programu je podnítit zájem dalších českých zástupců v mezinárodních organizacích, aby začali usilovat o získání dalších mezinárodních setkání do Prahy. Noví velvyslanci kongresové turistiky v rámci něj mohou očekávat bezplatné odborné poradenství i již zkušených velvyslanců, konkrétní pomoc ze strany Prague Convention Bureau a jeho členů.

PRAGUE CONVENTION AMBASSADORS PROGRAM

DEFINICE OCENĚNÍ ZA ROK 2011

korporátní akce roku 2011

Uděluje se za korporátní akci, která v roce 2011 přinesla České republice a Praze prestiž coby destinaci, jež je pokrokem svých služeb na úrovni světových kongresových metropolí.

KANDIDATURA ROKU 2011 

Uděluje se za osobní přínos ambasadora v rámci nejvýznamnější kandidatury,  která byla v roce 2011 úspěšně završena oficiálním jmenováním Prahy coby hostitelského města mezinárodního setkání. Při hodnocení se vychází především z historie a bonity projektu, které vytvářejí rámec pro očekávaný budoucí ekonomický přínos a předpokládanou míru využití materiálně-technického a obchodního potenciálu Prahy, především různých druhů místních služeb.

KONGRES ROKU 2011

Uděluje se za předchozí rok, tj. za zásluhy ambasadora na realizaci nejvýznamnějšího kongresu nebo mezinárodního setkání, které se uskutečnilo v roce 2011.  Hodnotí se především ekonomický přínos, rovněž s přihlédnutím k faktorům, jako je společenská závažnost, vědecký pokrok a další, které vytvářejí rámec pro publicitu a jsou zdroji vynikající propagace Prahy a cestovního ruchu v ČR.

Ocenění Kongresového Centra Praha

Uděluje Kongresové centrum Praha za nejvýznamnější kongres, který se konal v KCP v minulých letech.

ZA PŘÍNOS KONGRESOVÉ TURISTICE

Uděluje se jako zvláštní ocenění za předchozí dlouhodobé úsilí, které lze dokumentovat referencemi, tj. kongresy a dalšími mezinárodními setkáními, které Praha hostila díky oceněnému ambasadorovi.

100-ftg-o-15_05_12_foto2.jpg 99-ftg-o-15_05_12_foto1.jpg