Kontakt

Czech Convention Bureau, CzechTourism

Vinohradská 46,

qrcode100_a.png

120 41Prague 2,
Czech Republic
Phone: +420 221 580 111
Fax: +420 221 580 463
Email: czechconvention@czechtourism_com

The Czech Convention Bureau Team:

Mr. Zdeněk Giormani

qrcode100_b.png

Director of the Czech Convention Bureau
Tel: +420 221 580 453
E-mail: giormani@czechtourism_cz
Mr. Petr Kuklík

qrcode100_c.png

Manager of the Czech Convention Bureau
Tel: +420 221 580 635
E-mail: kuklik@czechtourism_cz
Ms. Jana Houšková

qrcode100_d.png

Manager of the Czech Convention Bureau
Tel: +420 221 580 451
E-mail: houskova@czechtourism_cz